Znakovi Obavijesti

C15

PRESTANAK ZABRANE DAVANJA ZVUČNIH ZNAKOVA - C15

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
d = 40 cm
d = 60 cm
d = 90 cm

 

 

Znak označuje mjesto na kojem prestaje zabrana davanja zvučnih znakova.
Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti zabrana davanja zvučnih znakova.