Znakovi Obavijesti

C14

PRESTANAK NAJMANJE DOPUŠTENE BRZINE - C14

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
d = 40 cm
d = 60 cm
d = 90 cm

 

 

Znak označuje mjesto na kojem prestaje propisana najmanja dopuštena brzina.
Brzina na znaku dana je samo kao primjer.
Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti ograničenje brzine.