Znakovi Obavijesti Za Vođenje Prometa

D08

PREDPUTOKAZNA PLOČA - D08

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
promjenjivi m2

 

 

Znak označuje ime izlaza ili izdvajanja na autocesti i cestama s raskrižjima u više razina.
Znak se postavlja na portalu iznad kolnika.
Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu.
Položaj oznake broja ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta, ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti.
Kad se znak D08 izvodi na portalu u trećem stupnju obavijesti, nema bijelog polja nego se udaljenost do izlaza upisuje u zeleno polje ispred broja ceste na koju se izlazi.
Znak D08 postavlja se na interregionalnim čvorištima.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja.
Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje.