Znakovi Izričitih Naredbi

B21

ZABRANA PROMETA ZA PJEŠAKE - B21

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
d = 40 cm
d = 60 cm
d = 90 cm

 

 

Znak označava cestu ili dio ceste na kojem je zabranjeno kretanje pješaka.