Znakovi Izričitih Naredbi

B15

ZABRANA PROMETA ZA MOPEDE - B15

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
d = 40 cm
d = 60 cm
d = 90 cm

 

 

Znak označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet za mopede s dva ili tri kotača. Simbol znaka može biti i u obliku motornog vozila sa pogonom na tri kotača.