Turistička i Ostala Signalizacija

846

Piktogram - škola skijanja

 

846