Turistička i Ostala Signalizacija

843

Piktogram - žičara s kabinom

 

843