Turistička i Ostala Signalizacija

832

Piktogram - crkva

 

832