Turistička i Ostala Signalizacija

805

Piktogram - terminal za ukrcaj vozila na vlak

 

805