Turistička i Ostala Signalizacija

804

Piktogram - taxi

 

804