Turistička i Ostala Signalizacija

T71

Obavijesna ploča

 

Tip Folije:
EG folija
HI folija
Dimenzije:
•    do 6m2 

 

Obavještava o poslovno - trgovačkim centrima i sadržajima u naselju ili o održavanju izložbi i sajmova.
Podloga je crne boje sa žutim natpisima i rubom.
U obavijesnom znaku osim naziva može biti i simbol objekta ili sadržaja koji se naznačuje.
Obavijesna ploča sadrži nazive, simbol i slikovni prikaz (plan) objekta.