Turistička i Ostala Signalizacija

T62

Turistička ploča - dobrodošli u županiju

 

Tip Folije:
EG folija
HI folija
Dimenzije:
•    na autocesti do 6 m2
 

 

Sudionicima u cestovnom prometu na ulazu u županiju simbolom i tekstom ili likovnim prikazom i tekstom daje informaciju o županiji ili izražava dobrodošlicu.