Turistička i Ostala Signalizacija

T51

Turističko - informativna ploča

 

Tip Folije:
EG folija
HI folija
Dimenzije:
•    do 10m2


 

 

Postavlja se na odmorištima i drugim prostorima uz cestu koji se namjenjeni odmoru, a sudionicima u cestovnom prometu pruža detaljnije informacije vezane za turizam u naselju, području ili županiji u kojoj se nalaze.
Znak je pravokutnog oblika veličine do 10m2.
Uz ovaj znak, u pravilu se postavlja i znak C40 (turističke informacije).
Turistička informativna ploča ima osnovnu podlogu smeđe boje.