Turistička i Ostala Signalizacija

T40

Putokazna ploča za smještajne objekte

 

Tip Folije:
EG folija
HI folija
Dimenzije:
•    100 x 30 cm
•    160 x 30 cm

 

 

Označuje pojedinaćni hotel, motel i pansion u koji vodi cesta na koju putokazna ploča upućuje.