Turistička i Ostala Signalizacija

T25

Putokazna ploča za usmjeravanje prema auto kampu

 

Tip Folije:
EG folija
HI folija
Dimenzije:
•    100 x 30 cm
•    160 x 30 cm

 

 

Označava naziv te smjer kretanja do naznačenog objekta.