Turistička i Ostala Signalizacija

T14

Oznaka turističke ceste

 

Tip Folije:
EG folija
HI folija
Dimenzije:
•    na autocestama do 10m2
•    na državnim cestama do 6m2
•    na ostalim cestama do 4m2

 

 

Znak označava mjesto na cesti, od kojeg je cesta ili njen dio proglašen kao turistička cesta (vinska, obalna, panoramska, planinska).