Oznake na Kolniku i Drugim Površinama

H29

POLJE ZA USMJERAVANJE PROMETA NA MJESTU OTVARANJA POSEBNA TRAKA ZA SKRETANJE - H29

 

Polja za usmjerivanje prometa označuju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila.

 

 

 

 

 

Polje za usmjeravanje prometa na mjestu otvaranja posebna traka za skretanje (H29).