Oznake na Kolniku i Drugim Površinama

H24

SMJER KRETANJA U GARAŽAMA - H24

 

Strelicama se na kolniku obilježava obvezan smjer kretanja vozila – ako su obilježene u prometnom traku obrubljenom punom crtom – i njima se obavješćuju vozači o namjeni prometnih trakova – ako su obilježene u traku obrubljenom isprekidanom crtom.

 

 

 

 

Strelica označava smjer kretanja u garažama (H24).