Oznake na Kolniku i Drugim Površinama

H15

KOSA CRTA ZATVARANJA ULAZNOG TRAKA - H15

 

Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvaćaju jedan ili više prometnih trakova.

 

 

 

 

Kosa crta označuje mjesto zatvaranja ulaznog traka na autocesti ili brzoj cesti.