Oznake na Kolniku i Drugim Površinama

H13

ISPREKIDANA CRTA ZAUSTAVLJANJA - H13

 

Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvaćaju jedan ili više prometnih trakova.
Širina zaustavne crte ovisi o prometnom opterećenju, važnosti i širine ceste.

 

 

 

Umjesto isprekidane crte zaustavljanja, mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno da propusti vozila koja se kreću cestom s pravom prednosti prolaska, može se obilježiti trokutima vrhom okrenutim prema vozilu.
Poprečne su oznake, s obzirom na kut pod kojima ih vozač vidi, šire od uzdužnih oznaka.