Oznake na Kolniku i Drugim Površinama

H01

PUNA UZDUŽNA CRTA (RAZDJELNA I RUBNA) - H01

 

Uzdužne oznake na kolniku mogu biti razdjelne crte, rubne crte i crte upozorenja.
Razdjelna crta služi za razdvajanje dvosmjernih prometnih površina prema smjerovima kretanja.
Rubna crta označuje rub vozne površine kolnika.
Širina uzdužnih crta na kolniku iznosi najmanje 10 cm, a razmak između usporednih uzdužnih dvostrukih crta je 10 cm.
Širina središnje razdjelne crte prema širini kolnika:
više od 3,5m = 20 cm
3 - 3,5 m = 15 cm
2,75 - 3 m = 12 cm
2,5 - 2,75 m = 10 cm
Širina rubne i razdjelne crte je ista.

 

 

Uzdužne crte na kolniku izvode se kao pune, isprekidane i dvostruke crte i rubna crta.
Puna uzdužna crta (razdjelna i rubna) označuje zabranu prelaska vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti (H01).