Dopunske Ploče

E40

DOPUNSKA PLOČA - E40

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
40 x 20 cm
60 x 30 cm
90 x 45 cm

 

 

Objašnjava da se na cesti izvode radovi u vezi s označavanjem i iscrtavanjem oznaka na kolniku.
Postavlja se uz A01 (opasnost na cesti) i B31 (ograničenje brzine).
Osnovna boja dopunske ploče je bijela, a boja simbola siva. Privremena.