Dopunske Ploče

E39

DOPUNSKA PLOČA - E39

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
40 x 20 cm
60 x 30 cm
90 x 45 cm

 

 

Označuje početak dijela ceste na kojem se obavlja čišćenje snijega. Dopunska ploča je privremena i postavlja se za vrijeme obavljanja radova na održavanju cesta (čišćenje snijega).